ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

 

          Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.20, συνήλθε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 331207/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πράξη 5/11-11-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης μαθητών της Γ' τάξης στην Πράγα.

 

Αποθήκευση ολόκληρου του κειμένου της Επιλογής Προσφοράς
(Αρχείο .doc)

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών.

       Στη συνέχεια η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια από τις υποβληθείσες προσφορές, ομόφωνα  επέλεξε ως πιο κατάλληλη και συμφέρουσα προσφορά αυτήν του Τουριστικού Γραφείου GRECOS TOURS, η οποία διαθέτει διαμονή στα ξενοδοχεία WELLNESS HOTEL STEP 4* στην  Πράγα και EVENTHOTEL PYRAMIDE 4* στη Βιέννη. Το κόστος της εκδρομής κατ' άτομο με ημιδιατροφή ανέρχεται στα 374€.

       Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τακτικές/προγραμματισμένες πτήσεις της Aegean airlines  (αναχώρηση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο 08:20 στις 3-2-2020 και επιστροφή από Μόναχο  προς Θεσσαλονίκη  19:40 στις 7-2-2020).

Πιο αναλυτικά, τα κριτήρια επιλογής έχουν ως εξής:

α. Η αξιοπιστία και ευελιξία της αεροπορικής εταιρείας (ώρες πτήσεων, δικαίωμα μεγάλης αποσκευής, δυνατότητα μεταβίβασης εισιτηρίου).

β. Η παροχή ημιδιατροφής εντός της τιμής και στα δύο ξενοδοχεία).

γ. Η παροχή λεωφορείου 82 θέσεων εντός της τιμής.

 

    Τέλος, η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που δεν επελέγησαν ότι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 12η  ώρα της Δευτέρας 25 Νοεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

 

Καρυπίδου Βασιλική (Συνοδός εκπ/κός)

 
 

Κλαζίδου Μαρία (Συνοδός εκπ/κός)

 

Κόλτσης Χρήστος

Δαυίδ Βασιλική (Εκπρόσωπος ΣΓΚ)

Κλειώτης Χριστόφορος (Εκπρόσωπος 5/μελών μαθητικών Κοινοτήτων)