ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

        Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09:00, συνήλθε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 331207/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πράξη 7/08-01-2020 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της τριήμερης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης μαθητών της Β' τάξης στην Κέρκυρα.

Αποθήκευση ολόκληρου του κειμένου της Επιλογής Προσφοράς
(Αρχείο .doc)

       Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών.

   Στη συνέχεια η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια από τις υποβληθείσες προσφορές, ομόφωνα  επέλεξε ως πιο κατάλληλη και συμφέρουσα προσφορά, αυτήν του Τουριστικού Γραφείου KESIDISTRAVEL, η οποία διαθέτει διαμονή στo ξενοδοχείο  HOTEL GRANDROYALBOUTIQUE 3* στην  Κέρκυρα. Το κόστος της εκδρομής κατ' άτομο με ημιδιατροφή ανέρχεται στα 119€.

    Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί με Τουριστικό λεωφορείο και Φέρρυ μποτ (αναχώρηση από Δράμα προς Κέρκυρα στις 2-4-2020 και επιστροφή από Κέρκυρα  προς Δράμα  στις 05-04-2020).

   Τέλος, η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που δεν επελέγησαν ότι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 12η  ώρα της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

 

Ρομπόκου Αθανασία (Συνοδός εκπ/κός)

 
 

Μανδραβέλης Παρμενίων (Συνοδός εκπ/κός)

 

Κόλτσης Χρήστος

Δαυίδ Βασιλική (Εκπρόσωπος ΣΓΚ)

Παυλίδης Στέφανος (Εκπρόσωπος 5/μελών μαθητικών Κοινοτήτων)

 
 

Παπαδόπουλος Νικόλαος (Εκπρόσωπος 5/μελών μαθητικών Κοινοτήτων)