ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

        Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09:00, συνήλθε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 331207/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πράξη 7/08-01-2020 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της τριήμερης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης μαθητών της Β' τάξης στην Κέρκυρα.

Αποθήκευση ολόκληρου του κειμένου της Επιλογής Προσφοράς
(Αρχείο .doc)

Διαβάστε περισσότερα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

 

          Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.20, συνήλθε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 331207/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πράξη 5/11-11-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης μαθητών της Γ' τάξης στην Πράγα.

 

Αποθήκευση ολόκληρου του κειμένου της Επιλογής Προσφοράς
(Αρχείο .doc)

Διαβάστε περισσότερα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ